چه زمانی باید نسخ الکترونیکی را ثبت ویزیت کرد

ثبت ویزیت بیشتر برای پزشکانی کاربرد دارد که طرف قرارداد با بیمه‌های درمانی هستند.
اگر پزشک با بیمه تامین اجتماعی قرارداد دارد، به ازای هر ویزیت بیمار (جدا از ثبت نسخه الکترونیکی) باید روی ثبت ویزیت کلیک کند.
در صورتی که پزشک با بیمه سلامت قرارداد داشته باشد، چه نسخه الکترونیکی ثبت کند یا خیر، بایستی روی گزینه ثبت ویزیت کلیک نماید.
در این ویدئو به عمده‌ترین پرسش‌هایی که پزشکان از تیم پشتیبانی مداریو می‌پرسند، پاسخ داده شده است.

برچسب‌ها
با دوستانتان به اشتراک بگذارید: