تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیر دولتی 1401

Blog Single

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 در بخش غیردولتی، مورخ 4/2/1401 توسط هیئت وزیران به تصویب رسید. گفتنی است، تاریخ تصویب رسمی تعرفه های غیر دولتی مورخ 2/3/1401 بود. در ادامه این مقاله از مداریو، جدول تعرفه های درمانی سازمان نظام پزشکی ارائه شده است.

1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در سال 1401:

الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی عمومی غیردولتی در برنامه نسخه الکترونیک سلامت برای پزشکان غیر تمام‌وقت در این بخش:

شرح خدمت

تعرفه (ریال)

در برنامه نسخه الکترونیک سلامت

پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار

310.000

پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD – PhD) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی 18 سال و بالاتر

510.000

پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر 18 سال

610.000

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی 18 سال و بالاتر

610.000

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر 18 سال

740.000

پزشکان متخصص روان‌پزشکی

650.000

پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی

740.000

کارشناس ارشد پروانه‌دار

270.000

کارشناس پروانه‌دار

230.000

تبصره 1- براساس تبصره (17) قانون بودجه سال 1401 کشور، کلیه ارائه‌کنندگان خدمات سلامت مکلف به نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی به‌صورت الکترونیکی خواهند بود. در مواردی که به هر دلیل بر اساس جزء‌های (2و3) بند (ک) تبصره (17) قانون بودجه سال 1401 کشور، نسخه‌نویسی به‌صورت کاغذی امکان‌پذیر باشد، تعرفه‌های این جدول قابل محاسبه و اخذ است.

تبصره 2- درج کد تشخیصی بر اساس طبقه‌بندی (کدینگ) استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برنامه نسخه الکترونیکی سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت در بخش سرپایی و بستری الزامی است.

تبصره 3- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آن‌ها درج شده باشد.

تبصره 4- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آن‌ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره 5- پزشکان عمومی با سابقه بیش از 15 سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل 15% علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب- ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

1- ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل پانصد و هشتاد و یک هزار (581.000) ریال محاسبه می‌شود.

2- ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (7و8)، اعم از اینکه در بخش سرپایی یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و بیست و هفت هزار (327.000) ریال محاسبه می‌شود.

3- ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات دندان‌پزشکی معادل سیصد و شصت و دو هزار (362.000) ریال محاسبه می‌شود.

تبصره- سهم پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای خدمات دندان‌پزشکی تحت پوشش، معادل 70% رقم فوق است.

4- ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات مندرج در بند 5، برمبنای کای واحد و معادل چهارصد و هفتاد و پنج هزار (475.000) ریال محاسبه می‌شود.

5- ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (7و8) اعم از اینکه در بخش سرپایی یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و هفتاد و پنج هزار (375.000) ریال محاسبه می‌شود.

6- ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندان‌پزشکی معادل چهارصد و پنجاه و هشت هزار (458.000) ریال محاسبه می‌شود.

7- ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندان‌پزشکی معادل دویست و هفتاد و دو هزار (272.000) ریال محاسبه می‌شود.

جدول نرخ‌نامه تعرفه های ویزیت پزشکان در بخش خصوصی و دولتی سال 1401 را می‌توانید در بلاگ مداریو مطالعه کنید. در سامانه نسخه الکترونیکی مداریو، مراکز درمان سرپایی و پزشکان می‌توانند با برخورداری از قابلیت‌های ثبت نسخه، نوبت‌دهی یکپارچه و امکانات پذیرش با سهولت هرچه بهتر فرآیند نسخه الکترونیک را تجربه کنند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: