با تماشای ویدیوهای آموزشی از تمامی ظرفیت‌های پرونده الکترونیک سلامت مانند نوبت‌دهی، پذیرش، ثبت پرونده بیماران دیابتی، ثبت نسخه الکترونیکی و...استفاده کنید.

ویدئوها