ویدیوهای آموزشی

با تماشای ویدیوهای آموزشی با تمامی ظرفیت‌های نرم‌افزار ثبت نسخه الکترونیک مداریو مانند انتخاب داروهای پرتکرار، تجدید نسخه برای بیماران،‌تشکیل پرونده سلامت الکترونیک و...آشنا می‌شوید.

ویدئوها