مداریو همراه با درمانگران دیابت: آموزش ثبت پرونده بیماران دیابتی

بیماری دیابت یکی از بیماری‌های شایع در جهان است. شیوع و بروز این بیماری در بسیاری از جوامع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران رو به افزایش است. مداریو، یکی از اولین بازیگران عرصه نوآوری و فناوری اطلاعات برای مدیریت بهتر بیماری دیابت است. این توانمندی ریشه در همکاری نزدیک مداریو با انجمن‌ها، درمانگاه‌ها و پزشکان این حوزه دارد. شما در پرونده الکترونیک سلامت مداریو می‌توانید بخش مربوط به معاینه‌ی بیماران دیابتی را فعال کنید و به ابزارهای اختصاصی مانند SMBGو Diabetic Foot دسترسی پیدا کنید و پرونده کاملی برای بیمار دیابتی تشکیل دهید. تماشای این ویدیو به شما کمک می‌کند با چگونگی فعال‌سازی و کار با این بخش‌ها آشنا شوید.

برچسب‌ها
با دوستانتان به اشتراک بگذارید: