ثبت نسخه الکترونیک در مداریو: ثبت نسخه در بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت

برای ثبت نسخه الکترونیکی در بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی از درگاه مداریو می‌توانید استفاده کنید. در این ویدیو آموزشی چگونگی ثبت نسخ الکترونیکی را خواهید دید. با استفاده از مداریو همراه با ایجاد پرونده بیمار، سهولت کاربری، خدمات نرم‌افزاری و پشتیبانی را دریافت می‌کنید. همچنین از ورود مجدد اطلاعات به سامانه‌های بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی بی‌نیاز می‌شوید

برچسب‌ها
با دوستانتان به اشتراک بگذارید: