چگونه برای بیماران دارای پوشش بیمه تامین اجتماعی در مداریو نسخه ثبت کنیم؟

در این ویدیو با چگونگی ثبت نسخه برای بیماران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی آشنا می‌شوید.

برچسب‌ها
با دوستانتان به اشتراک بگذارید: