پذیرش بیمار در مداریو با چند گام ساده

پزشکان با تعریف قراردادهای خود می‌توانند به نهادهای بیمه‌ای متصل شوند. در بخش پذیرش به‌سادگی با ورود کدملی بیمار استحقاق‌سنجی مراجع انجام می‌شود. همچنین هزینه ارائه خدمات سرپایی مانند تزریق و تعیین سهم پرداختی بیمار مشخص می‌شود و درمانگران لیست منسجمی از بیماران پذیرفته‌شده در کلینیک یا درمانگاه خواهند داشت. برای استفاده از قابلیت‌های بخش پذیرش مداریو این ویدیوی کوتاه و کاربردی را تماشا کنید.

برچسب‌ها
با دوستانتان به اشتراک بگذارید: