چگونگی دعوت از دیگر همکاران برای پیوستن به مطب یا کلینیک

اگر چند درمانگر در مطب یا کلینیکی فعالیت دارند امکان پیوستن همزمان آن‌ها در سامانه مداریو وجود دارد. در این ویدیو آموزشی یا چگونگی دعوت از دیگر همکاران برای پیوستن به مطب یا کلینیک آشنا می‌شوید.

برچسب‌ها
با دوستانتان به اشتراک بگذارید: