نرخ تعرفه های درمانی 1401 در بخش دولتی اعلام شد

Blog Single

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 در بخش دولتی، مورخ 1401/2/12 توسط هیئت وزیران به تصویب رسید. با این وجود در تاریخ 1401/2/17 لیست تعرفه های دولتی ابلاغ شده‌؛ بدین منظور می‌توان گفت مانع یا موانعی در این میان وجود داشته است. در نهایت با همه موضوعات بحث‌برانگیزی که بر سر راه تعرفه های دولتی 1401 قرار داشت، تعرفه های خدمات تشخیصی در بخش دولتی 19/5 درصد افزایش یافت. در ادامه این مقاله از مداریو، جدول تعرفه های درمانی سازمان نظام پزشکی ارائه شده است.

1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1401

شرح خدمت

تعرفه (ریال)

پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) پروانه‌دار

233.000

پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD – PhD) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی 18 سال و بالاتر

290.000

پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر 18 سال

348.000

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی 18 سال و بالاتر

352.000

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر 18 سال

422.000

پزشکان متخصص روان‌پزشکی

368.000

پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی

438.000

کارشناس ارشد پروانه‌دار

199.000

کارشناس پروانه‌دار

162.000

الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی دولتی در برنامه نسخه الکترونیک سلامت:

تبصره 1- براساس تبصره (17) قانون بودجه سال 1401 کشور، کلیه ارائه‌کنندگان خدمات سلامت مکلف به نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی به‌صورت الکترونیکی خواهند بود. در مواردی که به هر دلیل بر اساس جزء‌های (2و3) بند (ک) تبصره (17) قانون بودجه سال 1401 کشور، نسخه‌نویسی به‌صورت کاغذی امکان‌پذیر باشد، تعرفه‌های این جدول قابل محاسبه و اخذ است.

تبصره 2- درج شماره (کد) تشخیصی بر اساس شماره‌بندی (کدینگ) استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برنامه نسخه الکترونیکی سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت در بخش سرپایی و بستری الزامی است.

ب- ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی (به استثنای پزشکان عمومی) تمام‌وقت جغرافیایی:

ویزیت

سهم سازمان

سهم بیمه‌شده

جمع کل

پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی 18 سال و بالاتر

406.000

87.000

493.000

پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر 18

487.200

104.400

591.600

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی 18 سال و بالاتر

492.800

105.600

598.400

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر 18 سال

590.800

126.600

717.400

پزشکان متخصص روان‌پزشکی

515.200

110.400

625.600

پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی

613.200

131.400

744.600

جدول نرخ‌نامه تعرفه های ویزیت پزشکان در بخش خصوصی سال 1401 را می‌توانید در مقاله تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی مطالعه کنید. در سامانه نسخه الکترونیکی مداریو، مراکز درمان سرپایی و پزشکان می‌توانند با برخورداری از قابلیت‌های ثبت نسخه، نوبت‌دهی یکپارچه و امکانات پذیرش با سهولت هرچه بهتر فرآیند نسخه الکترونیک را تجربه کنند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

0 دیدگاه

دیدگاه خود را وارد کنید