تعرفه های ویزیت پزشکان در بخش خصوصی سال 1401

Blog Single

نرخ‌نامه مصوب هیئت وزیران در تاریخ 1401/2/4 درباره تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش های مختلف خصوصی سال 1401 به مورخ 1401/2/12 (شماره نامه 21239) توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. گرچه به‌ دلایل نامعلومی تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در تاریخ 1401/2/17 به‌صورت رسمی منتشر شده‌اند. در ادامه این مقاله از مداریو، جدول تعرفه های ویزیت و ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی ارائه شده است.

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی سال 1401

هیئت وزیران در جلسه 1401/2/4 به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب 1395- موارد زیر را تصویب کرد.

الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی

شرح خدمت

مبلغ (ریال)

پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار

690.000

پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD – PhD) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی 18 سال و بالاتر

1.040.000

پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر 18 سال

1.250.000

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر 18 سال

1.580.000

پزشکان متخصص روان‌پزشکی

1.380.000

پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی

1.570.000

کارشناس ارشد پروانه‌دار

560.000

کارشناس پروانه‌دار

480.000

تبصره 1- براساس تبصره (17) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، کلیه ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، مکلف به نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی به‌صورت الکترونیکی خواهند بود. در مواردی که به هر دلیل براساس جزء‌های (2و3) بند (ک) تبصره (17) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، نسخه‌نویسی به‌صورت کاغذی امکان‌پذیر باشد، تعرفه‌های این جدول قابل محاسبه و اخذ است.

تبصره 2- درج کد (شماره) تشخیصی براساس شماره‌بندی (کدینگ) استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در برنامه نسخه الکترونیکی سلامت برای کلیه ارائه‌کنندگان خدمات سلامت در بخش سرپایی و بستری الزامی است.

تبصره 3- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آن‌ها درج شده باشد.

تبصره 4- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده برای آن‌ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره 5- پزشکان عمومی با سابقه بیش از 15 سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل 15 درصد، علاوه بر تعرفه مصوب هستند.

ب- ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401

1- ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی بر مبنای کاری واحد و معادل پانصد و هشتاد و یک هزار (581.000) ریال محاسبه می‌شود.

2- ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتابارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (7و8)، اعم از اینکه بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کاری واحد و معادل سیصد و بیست و هفت هزار (327.000) ریال محاسبه می‌گردد.

3- ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات دندان‌پزشکی معادل سیصد و شصت و دو هزار (362.000) ریال محاسبه می‌شود.

تبصره- سهم پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای خدمات دندان‌پزشکی تحت پوشش، معادل 70 درصد رقم فوق است.

4- ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی (به استثنای خدمات مندرج در بندهای 5 و 6) بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و پانصد و چهار هزار ریال محاسبه می‌گردد.

5- ضریب ریالی جزء فنی برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند، کدهای (ا تا 7) مندرج در کتاب ارزش نسبی، اعم از اینکه در بخش سرپایی یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل نهصد و چهل هزار (940.000) ریال محاسبه می‌شود.

6- ضریب ریالی جزء فنی برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند، کدهای (8 و 9) مندرج در کتاب ارزش نسبی، اعم از اینکه در بخش سرپایی یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل نهصد و دو هزار (902.000) ریال محاسبه می‌شود.

7- ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندان‌پزشکی، ششصد و سی و هفت هزار (637.000) ریال محاسبه می‌گردد.

8-ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندان‌پزشکی، دویست و هفتاد و دو هزار (272.000) ریال محاسبه می‌شود.

اگر می‌خواهید از نرخ‌نامه تعرفه های ویزیت پزشکان در بخش دولتی سال 1401 اطلاع کسب کنید، مقاله تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی را مطالعه کنید. در سامانه نسخه الکترونیکی مداریو، مراکز درمان سرپایی و پزشکان می‌توانند با برخورداری از قابلیت‌های کاربردی برای ثبت نسخه، امکان نوبت‌دهی یکپارچه و امکانات پذیرش با سهولت هرچه بهتر فرآیند نسخه الکترونیک را همراه با مداریو تجربه کنند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: